להתקדם ברפאל

אנחנו לא מציעים רק "מקום עבודה", אלא גם את האפשרות להתמקצע,
להרחיב את תחומי הידע שלך ולהתקדם במגוון דרכים!

  • חניכה - על מנת להבטיח את הצלחת הליך הקליטה של העובדים, מקבל כל עובד חדש חניכה צמודה שמטרתה

    להביא להשתלבותו המהירה - הן המקצועית והן החברתית ולהקניית הרגלי עבודה, כלים וידע להצלחתו בתפקיד.

  • מסלולי קידום והתפתחות - אנו ברפאל רואים חשיבות רבה ב"תכנון המחר" ובהתאם לכך שמנו לנו למטרה לשמר את יתרוננו הטכנולוגי ולהעצים את מנהלינו בכל הכלים הנדרשים לניהול יעיל ואיכותי של עובדיהם. לפיכך, בנינו שני מסלולי קידום עיקריים, אשר מאפשרים לעובדים לבחור את אופק התפתחותם ברפאל - המסלול הניהולי והמסלול המקצועי. לצורך התאמה מיטבית, מתנהל ברפאל הליך מסודר ומובנה של איתור העובדים בעלי פוטנציאל הקידום באחד מן המסלולים שלעיל.

 

  • הדרכות מקצועיות - ברפאל נערכים מידי שנה כ-80 קורסים טכנולוגיים מקצועיים ונוסף להם משתתפים עובדי רפאל בקורסים ובימי עיון מקצועיים מחוץ לכותלי החברה. כ-350 עובדי רפאל משתתפים מידי שנה בכ-300 כנסים טכנולוגיים מן השורה הראשונה בחו"ל.

 

  • הדרכות ניהוליות - לכל עובד שאותר לקידום ניהולי מגובשת תכנית הדרכה מתאימה. לצורך תמיכה במנהל בתפקידי הניהול הראשונים שלו, גיבשנו קורסים להקניית המיומנויות הניהוליות הנדרשות להצלחה בתפקיד.

 

  • לימודים לתארים מתקדמים - אנו מעודדים את עובדינו המצטיינים להמשיך וללמוד לתארים מתקדמים ורואים בהרחבת ההשכלה מרכיב חיוני לשמירת הרמה המקצועית.

 

  • ניידות פנימית - ברפאל מגוון עצום של תפקידים ותחומי עיסוק, המאפשר ניידות פנימית גם בין תחומי עיסוק שונים.אנו ברפאל מטפחים תרבות ארגונית התומכת בניידות עובדים, בהתאם לצרכי היחידות השונות ולאחר שהות פרק זמן באותו תפקיד. לצורך כך, הקמנו אתר בפורטל הפנימי, בו יכול כל עובד לצפות במשרות הפנויות ולהציע עצמו לאחת מהן.
Powered By Niloosoft Hunter HRMS